TKP HEADLINE

ข้าวหลามป้าบัวคำ"บัวคำข้าวหลามกะทิ" บ้านโป่งสามัคคี ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่   อ่านเพิ่มเติม...

แคบหมูธัญญพัทธ์บ้านแคบหมูธัญญพัทธ์เป็นผู้ผลิตขนาดเล็กในการผลิตและจัดจำหน่ายแคบหมู  อ่านเพิ่มเติม...

หนองบัวพระเจ้าหลวงหนองบัวพระเจ้าหลวง เป็นหนองน้ำธรรมชาติที่มีเนื้อที่ 102 ไร่ อ่านเพิ่มเติม...

ไส้กรอกเยอรมันตั้งอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ดโดยเส้นทางไปร้านนี้ค่อนข้างที่จะซับซ้อนพอสมควรครับ   อ่านเพิ่มเติม...

สะพานแขวนเขื่อนแม่กวงเขื่อนแม่กวง หรือ ชื่อเต็มคือ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ่านเพิ่มเติม...

แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติวิถีคนป่าเหมี้ยง อ่านเพิ่มเติม...

นายจรูญ ธาตุอินจันทร์ การเลี้ยงกบ เพาะเลี้ยงกบ และขยายพันธุ์กบ,ผักปลอดสารพิษศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริด้านการปลูกผักปลอดภัยสารพิษ อ่านเพิ่มเติม...

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand